Inrikes

Hård kritik mot FRA-domstol

INRIKES

Stockholm. Flera remissinstanser är kritiska mot förändringar i FRA-lagen som regeringen förslagit. Hårdast kritik får, enligt Svenska Dagbladet, specialdomstolen som kan komma att inrättas för att stärka integritetsskyddet.

Stockholms universitet kallar domstolen för en "tom integritetsfasad" och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser att den kan bryta mot Europakonventionen.

Hovrätten i Skåne och Blekinge anser att domstolen inte lever upp till kravet på oberoende.

"De bestämmelser som föreslås, ett enpartsförfarande där beslutet inte kan överklagas, ger ett förfarande som typiskt sett inte hör till rättsskipning", skriver hovrätten enligt tidningen.

Men det finns även annan kritik mot de föreslagna förändringarna. Säpo anser att de gör det svårare att skydda samhället mot terrorism. Tullverket hävdar att möjligheterna att stoppa olagligt gods vid gränsen försämras, skriver SvD.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes