Inrikes

40 miljoner till reformer i Bolivia

INRIKES

Stockholm. Statliga biståndsorganet Sida har beslutat att stödja reformerna i Bolivias statsapparat med upp till 40 miljoner kronor över fem år.

Bolivia är Sydamerikas fattigaste land. Det präglas av stora, ofta etniskt grundade, sociala klyftor. De statliga institutionerna har ansetts vara en av kontinentens sämst fungerande med ineffektivitet, passivitet, korruption och svågerpolitik.

Nu ska regeringen dock satsa på sju reformområden; mer öppenhet i administrationen, mer jämlik rekrytering till statliga tjänster, mindre byråkrati, ökad statlig inblandning i näringslivet, mer förvaltningsrättslig rättvisa, mer statlig samhällsanalys samt legala och institutionella reformer.

Sveriges stöd kommer att rikta in sig på klimat/miljö, demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes