Låg andel unga utan sysselsättning

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Var tionde ung människa (15-29 år) i Sverige varken arbetar eller studerar. Det är den lägsta siffran av alla OECD-länder, visar årets upplaga av den omfattande utbildningsrapporten Education at a glance.

I rapporten konstateras att Sverige satsar en internationellt sett hög andel av sin BNP på utbildning: 7,3 procent, jämfört med OECD-snittet 5,8 procent. OECD-rapporten noterar också att de svenska lärarlönerna under 2000-2010 ökat mindre än OECD-snittet.

TT

Publicerad: