Inrikes

Ungdomar föreslås få helgfotboja

INRIKES

Ungdomsbrottslighet. Unga under 18 år ska kunna dömas till så kallad helgavskiljning med fotboja. Helgavskiljning innebär att ungdomen "lyfts" ur umgängeskretsen under helgerna då de flesta brott begås. Det vill en majoritet bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i justitieutskottet.

Förslaget kommer från Allianspartierna och utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur det skulle kunna gå till. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget och vill i stället vänta in den så kallade påföljdsutredningen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes