Mer jämställd föräldraförsäkring efterlyses

INRIKES

Socialförsäkring. Föräldraförsäkringen ska moderniseras. Tanken är att både förenkla och göra den mer jämställd - och det kan landa i fler vikta så kallade pappamånader.

På måndag tar socialminister Annika Strandhäll emot förslag om en mer modern föräldraförsäkring. Enligt regeringen har den nuvarande blivit föråldrad.

– Vad behöver vi för föräldraförsäkring 2017 jämfört med 1974? Arbetsmarknaden har förändrats och samhället har förändrats, har Annika Strandhäll tidigare sagt.

Översynen har framför allt omfattat tre områden; hur föräldraförsäkringen kan bli mer jämställd, hur den bättre kan anpassas till olika familjekonstellationer samt hur reglerna kan förenklas.

Fler vikta månader?

När det gäller utvecklingen mot ett mer jämställt uttag är det historiskt egentligen bara en reform som tydligt har påverkat - och det är fler vikta så kallade pappamånader.

– Det har haft omedelbar effekt. Vi har sett att fler pappor börjat använda fler dagar med föräldrapenning direkt på en årskull, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Den första pappamånaden infördes 1995. Då hade föräldraförsäkringen funnits i 20 år, men pappornas uttag hade inte nått högre än tio procent.

– Det fungerade inte som tänkt. Idén från början var ju att båda föräldrarna skulle dela på det här på lika villkor, säger Löfgren.

I dag tar männen ut cirka 27 procent av föräldradagarna.

– Med de vikta månaderna blev det lite "använd dem eller förlora dem". Och man vill inte riktigt lämna tillbaka dem till staten så då använder man dem hellre själv, säger Niklas Löfgren.

Men fortfarande är det så att mammor tar ut 90 procent av föräldradagarna för barn under två år.

Dela upp efter olika behov

För att komma åt det har Annika Strandhäll frågat sig om försäkringen skulle kunna delas upp i exempelvis en småbarnsförsäkring och en förskoleförsäkring.

– Det finns ju olika behov att lösa när barnen är olika gamla, säger Niklas Löfgren.

– De första 1,5-2 åren är man helt i avsaknad av annan form av barnomsorg. När barnet börjar förskolan kan det vara annat som behövs för att klara det dagliga livspusslet.

Utredningen ska också titta på hur mer hänsyn ska kunna tas till företagare, studenter och så kallade stjärnfamiljer - alltså familjer med exempelvis fler föräldrar än två.

– Frågan är om det går att hitta en lösning så att fler än bara barnets två vårdnadshavare kan få rätt till föräldrapenning. Samhället förändras och det kommer nya behov så det vore välkommet, även om det sannolikt rör sig om ganska få fall, säger Niklas Löfgren.

TT