Regn kan förvärra miljöskandal i Landskrona

INRIKES

Miljöbrott. Ett kraftigt regn skulle kunna förvärra miljöskandalen i Landskrona, där metallåtervinningsföretaget Befasa Scandust har släppt ut cyanid och tungmetaller som smittat grundvattnet. I nuläget råder produktionsstopp, men redan förorenat vatten får inte renas eftersom Arbetsmiljöverket anser att det är för farligt för personalen att jobba med företagets vattenreningsprocess.

– Det här är en akut fråga för oss att lösa, om ett stort regn skulle inträffa nu i dagarna, kommer dagvattnet att få anläggningen att rinna över till omgivningen eftersom reningen inte är igång, säger Margareta Svenning, miljöjurist på länsstyrelsen i Skåne, till SVT Helsingborg.

Länsstyrelsens förhoppning är att företaget ska få i gång vattenreningen innan julledigheten. I nuläget är det oklart hur stora markföroreningarna är kring företagets verksamhet.

– Men en breddning i det här läget skulle förvärra den miljöskandal som redan nu är stor, säger Svenning.

TT