Regeringen ändrar lagen om kroppsbesiktning

INRIKES

Brott. Regeringen föreslår en omedelbar lagändring som gör det möjligt att kroppsbesiktiga brottsmisstänkta personer.

Detta sedan Högsta domstolen (HD) i ett beslut på fredagen slagit fast att kroppsbesiktning inte får användas för att bestämma åldern på personer.

Enligt Riksåklagaren (RÅ) är detta ohållbart - och regeringen håller med.

– Ett förslag om lagändring går nu ut på remiss direkt. Om allt går som tänkt kan förändringen börja gälla från 1 juli nästa år, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Han delar helt RÅ:s bedömning att den tolkning som HD nu gjort innebär en omöjlig situation.

– Så här kan vi inte ha det, säger My Hedström, byråchef på RÅ.

Bakgrunden är ett fall där en person som i sin asylansökan uppgav att han var 17 år. Under en tingsrättsförhandling gällande stöld, däremot, uppgav han istället att han var 14 år och inte straffmyndig.

Under den fortsatta utredningen framkom att personen dessutom var starkt misstänkt för flera brott som kan ge fängelse.

HD säger nej

Åklagaren begärde då att kroppsbesiktning, medicinsk åldersbedömning, skulle genomföras för att fastslå den misstänktes ålder.

Tingsrätten avslog dock begäran, vilket också hovrätten gjorde. Då begärde Riksåklagaren (RÅ) att HD skulle pröva ärendet - och HD går alltså på samma linje som både tingsrätt och hovrätt och avslår överklagandet.

HD hänvisar till legalitetsprincipen. Kroppsbesiktning är ett påtvingat kroppsligt ingrepp och kan bara användas om den är av betydelse för utredningen av själva brottet.

Det kan däremot, enligt HD, inte användas om avsikten bara är att utreda om den misstänkte är straffmyndig eller inte.

Olika tolkningar

Men My Hedström påpekar att man länge gjort kroppsbesiktningar, trots skrivningarna i lagen. Först på senare tid, efter att vissa fall har uppmärksammats, har metoden ifrågasatts juridiskt.

Anders Ygeman menar att det är "solklart" att lagstiftarens intention hela tiden har varit att kroppsbesiktningar ska kunna utföras i sådana här fall.

– Jag tror att de flesta har uppfattat lagen som att det här har varit tillåtet. Det har ju också varit praxis under lång tid. Och därför ändrar vi nu det hela så att det blir som det har varit eller borde vara, säger han.

TT