Guide: Här är länderna som får mest bistånd

Samhälle. Från akut fattigdom till brist på utbildning och stor ojämställdhet mellan kvinnor och män. De flesta har också år av krig och konflikter bakom sig. Nästan hälften av de 35 länder som Sverige har bilateralt utvecklingssamarbete med ligger i Afrika. Men mest pengar går till ett krigshärjat land i Asien. De här länderna fick mest i bistånd av Sverige förra året:

Afghanistan - 877 miljoner kronor

Toppar listan på svenska biståndsländer. Landet präglas av årtionden av krig, fattigdomen är utbredd och kvinnors rättigheter är starkt beskuren. 39 procent av afghanerna lever under den nationella fattigdomslinjen och cirka 60 procent av de statliga utgifterna finansieras av bistånd.

Svenskt bistånd fokuserar på utveckling av demokrati, jämställdhet och att ekonomisk tillväxt kommer fler till del.

Tanzania - 755 miljoner kronor

Ett turistparadis med utbredd fattigdom, majoriteten bor på landsbygden. Det svenska biståndet fokuserar på hållbar tillväxt och fattigdomsminskning, med särskilt fokus på kvinnor och unga. Sverige har arbetat med landet i drygt 50 år, och landet börjar enligt myndigheten gå åt rätt håll: läs- och skrivkunnigheten ökar, fler går färdigt grundskolan och infrastrukturen blir allt bättre.

Mocambique - 570 miljoner kronor

Landet har årtionden av inbördeskrig bakom sig. Det går framåt, men en stor del av befolkningen livnär sig fortfarande genom självhushållnings- eller småskaligt lantbruk. Medellivslängden ligger på 50 år och barna- och mödradödligheten är bland de högsta i världen.

Svenskt bistånd riktar in sig på miljö, förbättrade levnadsvillkor och ökad social trygghet för fattiga hushåll.

Somalia - 544 miljoner kronor

Landet har ett långt inbördeskrig bakom sig. Säkerheten är ett stort problem och den terrorstämplade jihadiströrelsen al-Shabaab utgör ett hot. Torka drabbar landet och matbristen är fortsatt stor - 40 procent av befolkningen är i behov av akut mathjälp. Fyra av fem är analfabeter och barnadödligheten är bland de högsta i världen. Svenskt bistånd riktar bland annat in sig på hälsa, försörjning och mänskliga rättigheter.

Palestina - 490 miljoner kronor

Efter återkommande krig i Gaza lever fyra av fem Gazabor på humanitärt stöd från omvärlden. Det privata näringslivet har i princip ingen möjlighet att exportera och arbetslösheten är stor. Den palestinska myndigheten har svag ekonomi och stort biståndsberoende, och har dessutom begränsat inflytande över Gaza som i princip styrs av Hamas. Svenskt bistånd har här som mål att utveckla demokrati med religionsfrihet, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet.

(Siffror avser år 2016)

Källa: Sida

TT

Publisert: