Miljarder kan sparas med mindre hygienslarv

INRIKES

Sjukvård. Varje år drabbas 65 000 patienter av vårdrelaterade infektioner (VRI) och behöver därför stanna extra dagar på sjukhus - något som kostar landstingen nära sju miljarder kronor årligen.

Men uppemot hälften av alla fall av vårdrelaterade infektioner skulle kunna stoppas om vården följde de råd som finns för att förhindra smittspridning, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som Dagens Medicin skriver om. Gjorde man det kunde 300 000 vårdplatser frigöras och 3 miljarder kronor sparas.

– Att runt 30 000 patienter får VRI som kunde ha undvikits, ger ökade vårdtider som motsvarar vårdplatser för ett helt sjukhus. Det handlar om totalt 300 000 vårdplatser om året. Med tanke på vårdplatsbristen bör den kunskapen motivera till ett mer proaktivt arbete i hela vårdkedjan, så att det gagnar patienten, säger Eva Estling, samordnare för patientsäkerhetsfrågor på SKL, till tidningen.

TT