FRA-spaning kritiseras

Stockholm. Fyra av 13 kontroller visar på brister i Försvarets radioanstalts (FRA) signalspaning, skriver Computer Sweden.

Inspektionerna tyder på att integritetskänsliga uppgifter utan tydligt skäl skickats till Säpo, att databaser inte gallrats och att information som ska förstöras kan återskapas.

Kontrollerna görs av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun).

FRA kan avlyssna eller avläsa kommunikation som passerar eller är utanför Sveriges gränser.

Uppgifterna i Computer Sweden bygger på protokoll som är gjorda över en längre tid. En del av de brister som förs fram har redan åtgärdats, alternativt arbetar FRA med förbättringar, enligt myndigheten. Förstöring av uppgifter samt gallring - bortsortering av irrelevanta uppgifter- hanteras exempelvis genom förstärkt internkontroll.

Informationschef Anni Bölenius medger att FRA och Siun har gjort olika tolkningar av hur lagen ska tillämpas vad gäller när information kan lämnas till bland annat Säkerhetspolisen.

– Vi är överens om att fortsätta diskutera det eftersom det är en fråga av principiell karaktär, säger Bölenius.

FRA meddelar också att Siun inom kort ska få ytterligare underlag och tydligare motiveringar.

Bölenius understryker vidare att återskapande av förstörd information är olaglig och inte får förekomma.

TT