Sänkt restaurangmoms och dyrare snus

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Det blir dyrare att köpa snus och cigaretter när tobaksskatten höjs i morgon.

I och med det nya året höjs även bostadsbidragen och reglerna för föräldrapenning ändras.

Regeringen har inför årsskiftet presenterat ett 50-tal viktigare lagar och förordningar som börjar gälla nästa år eller redan har införts under hösten.

Bland annat sänks restaurangmomsen från dagens 25 procent till 12 procent och det införs en skattereduktion för privatpersoner när de ger gåvor till ideell verksamhet.

Redan den 1 oktober infördes en ny lag om olaga förföljelse, stalkning. I mitten av december föll den första domen enligt den nya lagen.

Inom socialdepartementets område finns bland annat höjda högkostnadsskydd inom öppenvården och för läkemedel samt höjda bostadsbidrag.

Reglerna för föräldrapenningen förändras så att det blir möjligt för båda föräldrarna att kunna få föräldrapenning samtidigt under 30 dagar under barnets första år.

Det ska bli mer attraktivt att hyra ut bostäder i andra hand och därför höjs schablonavdraget från 18 000 kronor om året till 21 000 kronor från årsskiftet.

För rattfyllerister införs ett system med alkolås i stället för att körkortet dras in.

Alla rökare och snusare får det dyrare när skatten på tobak höjs från årsskiftet. Det betyder att priset på ett paket med 19 cigaretter stiger från 48 kronor till ungefär 51 kronor. En dosa snus på 45 gram som i dag kostar 47 kronor kommer att kosta 49 kronor.

Den 1 november infördes en lag som kompletterar Europaparlamentets förordning om handel med sälprodukter. Den innebär att det bara tillåtet att sälja sälprodukter inom EU om de kommer från "den traditionella jakt som inuitsamhällena och andra ursprungsbefolkningar bedriver och som bidrar till självhushållningen".

TT

Publicerad: