Så många ska sköta underhåll själva

INRIKES

Privatekonomi. Nu ska separerade mammor och pappor sköta underhållet på egen hand. Totalt berörs nästan 15 000 föräldrar av Försäkringskassans nya regler.

Reglerna infördes i april och med start nu i oktober börjar Försäkringskassan underrätta de föräldrar som måste lämna systemet för underhåll. I ett första steg kontaktas 2 215 av de nästan 15 000 föräldrar som har betalat rätt belopp i rätt tid i minst sex månader.

– Lagens intentioner är att föräldrar ska klara det här själva. Vi vill att de ska komma överens om ett underhållsbidrag som grundas på barnets behov samt föräldrarnas inkomst, säger Jenny Cederborg, enhetschef på Försäkringskassan.

Underhåll är pengar som den förälder som efter en separation har barnen boende hos sig har rätt att få av den andra föräldern, för att barnet ska slippa leva i fattigdom.

Oro för bråk

För att komma fram till vilken summa som ska betalas kan föräldrar använda ett beräkningsverktyg som finns på Försäkringskassans webbplats. Men bland många separerade finns en oro för konflikter och uteblivna betalningar.

– Vi tror att det i de allra flesta fall kommer att fungera bra. Sedan finns det de som av olika skäl har svårt att sköta det själva. Det kan vara att den som ska betala har för liten inkomst, eller att man lever i en hot- eller våldssituation. Men att man inte kan prata med varandra - det är inte ett särskilt skäl, säger Jenny Cederborg.

Dialog med båda

Kvinnojourer har ifrågasatt hur kvinnor ska kunna bevisa att de lever under hot eller i våld. Alla har inte domar eller andra bevis för sin situation.

– Sådana krav kommer vi inte heller att ställa, utan det är den enskildas berättelse som kommer att ligga till grund för bedömningen. Vi har en dialog med båda föräldrarna så det blir en sammantagen bild som handläggarna gör, säger Jenny Cederborg.

I de fall betalningarna av underhållsbidrag inte fungerar får föräldern ansöka om underhållsstöd igen.

TT