Var tionde vårdplats står tom

INRIKES

Sjukvård. 1 506 vårdplatser på Sveriges 23 största sjukhus står tomma, visar en kartläggning som SVT:s program Agenda har gjort. Siffran motsvarar nästan var tionde vårdplats på sjukhusen.

Läkarförbundet känner igen problemet med tomma vårdplatser.

– Patienter motas bort. Det är patienter som inte kan läggas in, som måste skrivas ut för tidigt. Vi ser att vårdköerna växer otroligt, säger Karin Båtelson, förste vice ordförande vid Läkarförbundet, till Agenda.

Den bakomliggande orsaken tros vara personalbrist. Operationer skjuts upp när det inte finns tillräckligt många sjuksköterskor som kan ta hand om patienterna efter att de har opererats. I praktiken innebär det att akuta operationer får gå före de planerade.

TT