LO får nobben om arbetskraftsinvandring

INRIKES

Politik. LO vill strama åt arbetskraftsinvandringen och bara tillåta den i bristyrken. Men regeringen säger nej.

– Vi har inga förslag på att begränsa arbetskraftsinvandringen, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

I en debattartikel skriver fyra LO-toppar om att de vill ha en ny invandringspolitik.

– Att man kan ta arbetskraftsinvandring fritt utanför EU för jobb som vi inte har behov av på svenska arbetsmarknad, det vill vi att man tittar över, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till TT.

Bara bristyrken

Samtidigt anser han att det är fullt rimligt att ha kvar arbetskraftsinvandring inom bristyrken.

– Men vi har i dag väldigt många flyktingar som kommit som inte fått arbete. Det är rimligt att politiken ställs om så att de får de jobben där vi i dag tar arbetskraftsinvandring, säger han.

Regeringen har inga planer på att begränsa arbetskraftsinvandringen, men Morgan Johansson tycker ändå att LO har en poäng just när det gäller nyanlända.

– En del av de som kommer hit som arbetskraftsinvandrare har en typ av okvalificerade yrken som man ofta kan behöva för den här gruppen som fått uppehållstillstånd, säger Johansson.

Permanenta tillstånd

LO-topparna skriver att de vill "återgå till den både reglerade och solidariska invandringspolitik som Socialdemokraterna historiskt har stått för". Ett uttryckssätt som migrations- och justitieministern har svårt att förstå. Sedan förra hösten är den svenska flyktingpolitiken en av de strängaste i EU.

– De menar väl att de vill ha en annan invandringspolitik, säger Morgan Johansson.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att LO inte vill permanenta den tillfälliga lag som nu löper under tre år.

– Vi vill återgå till en reglerad men solidarisk invandringspolitik som inte innefattar tillfälliga uppehållstillstånd, säger han.

Han anser att de tillfälliga uppehållstillstånden missgynnar en integration på arbetsmarknaden. Detta då människor inte söker jobb och utbildning innan de har permanent uppehållstillstånd och inte heller anstränger sig att lära sig språket innan de fått sitt permanenta uppehållstillstånd, säger han.

Ingen flört

Utspelet ska heller inte ses som en flört med LO-anslutna SD-väljare.

– Tvärt om. Vi vill ju vara mer generösa än den politik som förs i dag, säger Thorwaldsson.

Debattartikeln är också självkritisk och enligt Thorwaldsson har fackförbunden missat viktiga signaler från sina medlemmar gällande klassklyftor och det han kallar "uppdelningen mellan stad och land". LO måste bland annat protestera mot att all service försvinner från glesbygd, säger Thorwaldsson.

TT