Måste be om lov för att flytta Irakstyrka

INRIKES

Politik. Regeringen ville att den svenska styrka som utbildar irakiska styrkor i kampen mot IS ska få börja agera även i andra delar av Irak än där de för närvarande är i norr. Men det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet i riksdagen påpekar att säkerhetsläget är svårt och föreslår enhälligt att riksdagen ska kräva att regeringen först måste inhämta godkännande innan någon flytt sker.

– Vill man verka på andra ställen än där man nu är måste man först återkomma till riksdagen och redovisa vart, säger Allan Widman (L), utskottets vice ordförande, till TT.

I övrigt godtogs regeringens önskan att styrkan fram till den 31 december nästa år ska få vara upp till 220 personer.

Dessutom godkänner utskottet att den svenska insatsen i Natos rådgivnings- och utbildningsinsats i Afghanistan ska fortsätta.

TT