Båtresenär får mer att säga till om

Publicerad:
Uppdaterad:

Bryssel. Båtresenärer kommer snart att få liknande rättigheter som flyg- och tågpassagerare har vid förseningar och inställda resor.

De nya reglerna röstades igenom av EU-parlamentet i Strasbourg på tisdagen och börjar gälla 2012. De innebär bland annat att en person som blir mer än 90 minuter försenad med exempelvis en färja kan få ersättning eller bli ombokad.

Om en resa försenas med mer än 90 minuter eller helt ställs in har passagerarna också rätt att kräva att båtbolaget står för mat, dryck och hotellövernattning i högst tre dygn.

Bolaget slipper att betala om förseningen orsakats av vädret eller annat utom bolagets kontroll. Reglerna gäller inte heller för båtar som tar färre än tolv passagerare.

EU-ländernas regeringar måste också formellt godkänna förslaget innan det kan träda i kraft. Förhandlingar pågår även om att ge bussresenärer motsvarande rättigheter.

TT:s korrespondent

Publicerad: