FHI: Hårdare tag mot rökare

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Folkhälsoinstitutet (FHI) vill se hårdare tag mot rökarna. Bland annat vill institutet höja tobaksskatten, införa totalt marknadsföringsförbud för tobaksprodukter inklusive exponeringsförbud, lagstifta om fler rökfria miljöer och minskad exponering samt öka tillgängligheten av tobaksavvänjning.

Däremot ser institutet ingen möjlighet att inför rökförbud för unga under 18 år.

– Vi skriver ingenting om det i vår rapport. Däremot ser vi att Finland har gått steget längre, men dit ser inte vi att vi kan komma än, säger Cecilia Birgersson, utredare på FHI, till TT.

– Man kan bland annat gå vidare med utökade förbud på uteserveringar, hyreshus och arbetsplatser. Det handlar inte om att lagstifta men att uppmuntra att gå vidare på frivillig väg.

Själva förpackningarna har blivit den viktigaste marknadsföringsplatsen, och mot den bakgrunden bör Sverige även delta i att utveckla neutrala tobakspaket inom EU, anser Folkhälsoinstitutet. Myndigheten förordar alltså paket där varken färger eller logotyper tillåts.

Australien har som första land i världen beslutat att införa sådana neutrala paket 2012, och där fann man inte att regelskärpningen stred mot regler kring varumärken eller upphovsrätt.

FHI har fått 69 miljoner kronor till tobaksprevention under 2008- 2010. Men det har inte minskat rökningen. Nu röker 43 procent av flickorna i åk 2 på gymnasiet, fem procentenheter fler än för sex år sedan. Även bland pojkar ökar rökningen.

En sådan uppgång trots anslaget på 69 miljoner kan man inte dra några slutsatser av i dag, menar Cecilia Birgersson.

– Åtgärderna ska utvärderas i maj, det är för tidigt att uttala sig om vad det här regeringsuppdraget har gett. Men vi har arbetat aktivt och fått upp tobaksfrågan på agendan på den lokala och regionala nivån framför allt.

– Vi borde kunna få ner de här siffrorna men vi kommer inte att se förrän om några år hur det har gått. Det känns som att det har blivit lite trendigt att röka igen, därför går det aldrig att slås sig till ro utan man måste man jobba med frågan för varje ny generation.

TT

Publicerad: