Inrikes

Stor variation i adhd-diagnoser

INRIKES

Stockholm. Det är stora skillnader över landet när det gäller andelen barn som får diagnosen adhd.

Något som tyder både på att diagnoser missas - och att de sätts i onödan.

På Gotland ökade andelen nya fall av adhd bland pojkar med 1,8 procent i fjol - i Skåne med 0,2 procent, enligt Socialstyrelsen. Skillnader syns även i andelen barn som förskrivs läkemedel, där Gotland, Gävleborg och Västerbotten ligger i topp, och Kronoberg, Jönköping och Blekinge i botten. Exempelvis använde 7,5 procent av alla pojkar på Gotland adhd-medicin 2013, mot 3,1 procent i Blekinge.

Förekomsten av adhd brukar uppskattas till omkring 5 procent bland barn i skolåldern.

Väcker frågor

– De stora skillnaderna väcker frågor om både över- och underdiagnostik, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Tänkbara förklaringar är tillgängligheten till neuropsykiatrisk kompetens och lokala traditioner.

– Siffrorna ger ett underlag för länen att fundera över hur det ser ut hos dem. Andra psykiatriska störningar varierar inte på samma sätt, säger Peter Salmi.

Han framhåller att det är angeläget att de som har behov av adhd-läkemedel får det, och att andra inte behandlas.

– Dels har ju alla läkemedel biverkningar, dels blir det ingen symptomlindring för personer som inte har de typiska adhd-symptomen, säger Peter Salmi.

Frestande pröva

De stora skillnaderna är ett problem, anser Lars Jacobsson, professor i psykiatri i Umeå.

– Det vittnar om hur olika resurser fördelas och hur olika intresset och kunskapen hos dem som jobbar med det här är, säger han.

Adhd-läkemedel är ofta väldigt effektiva - resultat kan märkas från en dag till en annan - vilket gör dem frestande att pröva, tror han.

– Många gånger kan det vara önskemål eller krav från föräldrar och lärare, och doktorer som vill hjälpa till, säger Jacobsson.

Samtidigt bedömer han att det är fler som missas än som får medicin utan att egentligen ha adhd.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes