Inrikes

Ekonomer: Mer utrymme för reformer

INRIKES

Stockholm. Prognoserna i vårbudgeten visar att det finns ett större utrymme för reformer i den kommande höstbudgeten, konstaterar bankanalytiker.

Konjunkturinstitutets chef Mats Dillén efterlyser snabba åtgärder mot arbetslösheten.

Det är en ljus bild som regeringen tecknar, och uppgången vilar på en stabil bas, enligt Nordeas ekonomer.

– Den stämmer rätt bra med den bild vi har, säger Bengt Roström, analytiker på Nordea.

Det finns till och med ytterligare ett reformutrymme för mer satsningar i höstbudgeten om regeringen vill, anser han.

Daniel Bergvall, ekonom på SEB, konstaterar att förändringarna i prognoserna när det gäller BNP och arbetslösheten är marginella jämfört med den prognos Anders Borg presenterade i mars.

Däremot uppdaterades inte prognosen för det finansiella sparandet i mars.

– Nu tror regeringen på ett svagt överskott i år och överskott på nästan 2 procent nästa år. Det ger ett stort utrymme för reformer vilka regeringen nu vågar avisera. Man får en tydlig bild av vad de vill göra genom de fortsätta jobbskatteavdragen.

När det gäller statsskulden, som 2015 väntas vara så låg som 12,5 procent av BNP, finns argument mot att den inte blir alltför låg, menar Bergvall.

– Den är låg redan nu och vi tycker att man redan nått en nivå då man kan argumentera för att pengarna kanske gör mer nytta någon annanstans, i investeringar eller utbildningssatsningar.

Även statliga Konjunkturinstitutet (KI) har en ljus bild av den svenska ekonomin.

– Men det här är ännu ljusare, säger KI-chefen Mats Dillén om regeringens prognos.

Satsningarna som regeringen aviserar för 2012, på i storleksordningen 20-25 miljarder kronor, är bra, anser Mats Dillén.

– Då kommer politiken bli något expansiv. Det är bra. Vi har fortfarande en arbetslöshet som är högre än normalt, säger han.

Satsningarna behövs i närtid.

– Annars riskerar dessa grupper att slås ut från arbetsmarknaden, säger Dillén.

Han är däremot inte lika optimistisk om arbetslösheten framöver. Regeringen spår att arbetslösheten kommer ner till fem procent 2015 och att den nivån är hållbar utan att inflationen tar fart, så kallad jämviktsarbetslöshet.

– Vi tror att jämviktsarbetslösheten ligger på sex procent, säger Dillén.

Fakta: Regeringens prognos i siffror

Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas uppgå till 0,3 procent av BNP i år, 1,8 procent 2012 och 2,8 procent 2013.

Sveriges BNP väntas växa med 4,6 procent i år, 3,8 procent 2012 och 3,6 procent 2013.

Finansminister Anders Borg spådde i början av mars i år att BNP skulle växa med 4,8 procent i år, 3,5 procent 2012 och 3,2 procent 2013.

Sysselsättningen beräknas öka med 2,5 procent i år, 1,4 procent nästa år och 1,3 procent 2013. Detta innebär för 2011 en rejäl upprevidering av prognosen.

Arbetslösheten bedöms minska till 7,3 procent i år för att sedan falla till 6,6 procent 2012 och 5,8 procent 2013. Detta ligger ungefär i linje med Borgs senaste prognos.

Den svenska statsskulden väntas i år uppgå till 30,6 procent av BNP. Nästa år väntas skulden falla till 27,1 procent och 2015 är den nere på 12,5 procent, tror regeringen.

Konsumentpriserna beräknas stiga med 2,5 procent 2011, 2,0 procent 2012 och 2,8 procent 2013.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes