Forskare: "Våga fråga"

Publicerad:

Brott. Att föräldrar dödar sina egna barn är extremt ovanligt och väldigt svårt att förhindra. Men våga tänka tanken och våga fråga.

Uppmaningen kommer från Henrik Lysell, som forskat kring riskfaktorerna.

Han riktar sig framför allt till personal inom sjukvården och socialtjänsten, som ofta är bra på att just våga ställa svåra frågor om självmordstankar. I dessa lägen kan det vara bra att också fråga: "Hur tänker du då kring barnen?"

– Det är svårt, men alla har ändå någon slags möjlighet att göra någonting, säger han.

Det finns fortfarande många frågetecken kring vad som låg bakom händelserna i Bjärred förra veckan och Henrik Lysell uttalar sig därför bara generellt. Han är verksam som forskare på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och vid Västra Götalands kompetenscenter för våld i nära relationer.

Riskfaktorer

I sin egen forskning kring de 151 föräldrar i Sverige som under åren 1973-2008 dödade sina egna barn har han ringat in ett antal riskfaktorer.

I jämförelse med personer som dömts för mord eller dråp på vuxna hade dessa föräldrar i större utsträckning tidigare fått psykiatrisk vård. Det var också vanligare att de tidigare vårdats för självskador eller självmordsförsök. Svårare psykiatrisk sjukdom som depression, psykos eller personlighetsstörning är en stark riskfaktor. Men samtidigt, understryker Henrik Lysell, är det stora flertalet med sådana diagnoser inte alls i riskzonen.

– Det är därför det här är så jättesvårt att komma åt, det är så extremt ovanligt.

Skilda motiv

Han har inte själv studerat vilka motiv föräldrar kan ha för att döda sina barn, men i internationella studier har man intervjuat föräldrar som försökt döda sina barn och även anhöriga till barn som dödats av sina föräldrar. Precis som vid andra våldsbrott finns vitt skilda motiv, visar denna forskning.

– Men det finns en sak som man kan lyfta fram, att det kan finnas ett slags altruistisk tanke, att man vill skona sitt barn från den onda värld man upplever sig leva i, säger Henrik Lysell.

TT

Publicerad: