Nya skyddsområden för hotade tumlare

INRIKES

Natur. Regeringen inrättar fyra nya marina Natura 2000-områden för en av Östersjöns mest hotade arter - tumlare. Områdena är Hoburgs bank och Midsjöbankarna som tillhör Kalmar län och Gotlands län samt nordvästra Skånes havsområde, havet kring Ven och sydvästskånes utsjövatten, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Bara cirka femhundra exemplar finns kvar av Östersjötumlaren, den skygga valen som ser ut som en delfin med kort trubbig nos.

– I Östersjön ser vi hot som fiske, vi har sjöfarten som bara växer och växer. Etablering av vindkraft är ett annat exempel på hot och även att man bryter sand, gräver upp sand från havsbotten för att använda, säger Mattias Rust, marinexpert på Världsnaturfonden (WWF), till SVT Nyheter.

Undervattensbuller utgör ett ytterligare hot, då tumlaren är beroende av sin hörsel för att navigera och hitta mat.

De fyra nya Natura 2000-områdena har tillsammans en areal på drygt 1,1 miljoner hektar.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM