Mobbade barn får sämre liv som vuxna

Stockholm. Barn som mobbas i skolan får men för livet. Effekterna av kränkningar under låg- och mellanstadieåren är tydliga långt in i vuxen ålder, med ökad risk för att drabbas av depressioner och självmordstankar, visar en studie som publiceras i American Journal of Psychiatry, enligt Reuters.

Mobbningsoffer är dessutom sämre utbildade och är mer sällan i förhållanden än andra, och vuxna män som blivit mobbade som barn är oftare arbetslösa och har lägre inkomst än genomsnittet.

Brittiska forskare har följt nära 8 000 personer födda 1958, varav 15 procent utsattes för mobbning när de var mellan 7 och 11 år - en siffra som motsvarar dagens situation.

Vid 50 års ålder är de hälsomässiga och sociala konsekvenserna "ihållande och starka".

– Därför måste vi göra oss av med föreställningen att mobbning är en ofrånkomlig del av att växa upp, enligt Louise Arseneault, en av forskarna bakom studien.

TT

Publisert: