Akupunktur och samtal bra vid oro

Göteborg. Akupunktur tillsammans med samtal leder till avsevärd minskad ångest bland patienter med psykisk ohälsa, visar en ny forskarstudie.

Psykiska besvär är den största anledningen till sjukskrivningar i dag. I en ny studie av behandlingar mot besvären jämfördes en grupp patienter som fick akupunktur i kombination med samtal, och en grupp patienter som fick en sedvanlig behandling.

Resultatet var talande.

Sjuksköterskor i ny roll

50 procent uppgav att metoden ledde till minskad ångest, medan bara tio procent av dem som fått en sedvanlig behandling uppgav en förbättring.

– Jag har lyssnat på så många klienter som jag har haft. Det kan vara mixen av samtalet och akupunkturen som ger resultat. Då kan man fråga sig: Vad är det som ligger i samtalet? Vad är det som ligger i akupunkturen? Det är en fråga för framtida forskning, säger Tina Arvidsdotter, som ligger bakom studien och disputerat som filosofie doktor vid Sahlgrenska akademin.

Behandlingen pågick i ungefär en halvtimme en gång i veckan under åtta veckor samtidigt som patienten förde terapeutiska samtal med en sjuksköterska om exempelvis sömn, kost och relationer.

– Den här avhandlingen visar också sjuksköterskorna i en ny roll som inte heller är vanlig, säger Arvidsdotter som själv är legitimerad sjuksköterska och grundutbildad psykoterapeut.

Ökad helhetssyn

Att förbättringsresultatet var så lågt som tio procent efter den sedvanliga behandlingen, som kan innefatta läkarvård, samtal med psykolog, sjuksköterska eller kurator inom primärvården, förvånade forskarna.

Nu hoppas Tina Arvidsdotter att studien ska leda till en ökad helhetssyn på människan. Ytterligare forskning på samma tema är planerad och flera har visat intresse för resultatet.

– Psykiskt ohälsa drabbar inte bara individen som söker vård utan alla personer runt om. Så det är jätteviktigt att det blir bra insatser som kan söka upp den.

TT

Publisert: