Polis dömd för dataintrång

Jönköping. Högsta domstolen fastställer en dom från Göta hovrätt och dömer en polisman i Kronobergs län för dataintrång.

Mannen har vid flera tillfällen under 2010 och 2011 gjort sökningar på sig själv i polisens register, vilket inte är tillåtet, därför döms han till 50 dagsböter, uppger P4 Jönköping.

Domen kan få betydelse för flera fall där andra polisanställda åtalats för dataintrång.

Enligt Riksenheten för polismål är det totalt ett 30-tal ärenden runt om i landet, där poliser står åtalade misstänkta för dataintrång, som nu kan komma till ett avgörande.

– Det här är en företeelse som är relativt vanlig hos oss, att man slår på sig själv. Det kan finnas olika skäl till det men det är alltså förbjudet, säger Mats Åhlund, chef för Riksenheten för polismål.

– Man får inte göra andra slagningar än de som är befogade med hänsyn till tjänsten.

Rikspolisstyrelsen arbetar nu med att ta fram en metod som i framtiden ska förhindra poliser att söka på sig själva i systemen. Redan i dag möts den som försöker av varningsmeddelanden på skärmen.

– Det har funnits sedan länge. Det som nu är aktuellt är att se om man helt enkelt kan förhindra att en sådan sökning sker, säger Mats Åhlund.

TT

Publisert: