Stark befolkningsökning i Stockholm

INRIKES

Samhälle. 32 procent av landets BNP - och mer än en tredjedel av Sveriges nyföretagande. Stockholms län växer, och står över tid också för 42 procent av Sveriges befolkningsökning, rapporterar Dagens Nyheter. Enligt en ny rapport från länsstyrelsen hör Stockholm därmed till de regioner i EU som har den högsta relativa befolkningsökningen.

Men det finns moln på himlen. Stockholm växer med 35 000 personer varje år, men enligt rapporten "Stockholm 2017 - full fart framåt" så täcks trots det inte behovet av arbetskraft.

– När vi tittar framåt till 2025 så har vi behov av ytterligare 225 000 i arbetskraften. Det här räcker alltså inte, säger landshövding Chris Heister (M).

Befolkningen väntas öka med cirka en halv miljon människor fram till 2030, vilket också innebär ett behov av drygt en kvarts miljon nya bostäder.

TT