Ökad satsning på rehabilitering

INRIKES

Sjukvård. Regeringen har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting om att satsa 2,9 miljarder kronor på att få sjukskrivna tillbaka i arbete de kommande två åren. I satsningen ingår etablerandet av en ny yrkesgrupp inom vården, skriver Dagens Nyheter.

Pengarna till detta aviserades redan i budgetpropositionen.

Satsningen löper under två år och syftar till att få till stånd ett bättre samarbete mellan arbetsgivare, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan. De så kallade rehabiliteringskoordinatorerna, som prövats i pilotprojekt i några landsting redan, ska byggas ut och bli en ny yrkesgrupp inom vården. De ger patienterna stöd och samordnar rehabiliteringen.

Överenskommelsen innebär också att ett elektroniskt utbyte mellan Försäkringskassan och vården ska komma till stånd och att landstingen tar ansvar för att ha läkare med fördjupad kunskap om försäkringsmedicin.

TT