Få brandövar hemma

INRIKES

Olyckor. Vi övar både i skolan och på jobbet.

Men trots att de flesta dödsbränderna inträffar hemma är det fortfarande få familjer som gjort en brandövning på hemmaplan.

Varje år inträffar tusentals bostadsbränder i Sverige. Enligt en undersökning som Trygg-Hansa låtit göra är det dock bara var femte familj som brandövat hemma.

– Den siffran måste vi få upp, det är jätteviktigt. Inte minst nu i december, när ljusen kommer och vi lagar mycket mat. Det är mycket som händer just den här tiden, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på försäkringsbolaget.

– Vi vill verkligen uppmana familjer att öva hemma. Det är extra viktigt för barn, som inte har samma konsekvenstänkande som vi vuxna.

En brandövning är självklart ingen garanti för att det blir rätt när en brand väl inträffar. Men chanserna ökar markant, enligt Alexandra Gahnström, som uppmanar till minst en brandövning om året hemma i huset eller lägenheten.

Bland annat bör man komma överens om var alla ska samlas efter att de tagit sig ut ur byggnaden.

– Saker man gör med kroppen, som att öva på att krypa för att undvika röken, tränar ju vårt muskelminne, säger hon.

– Det kan hjälpa mycket mer än att bara prata med sina barn. Det gäller även för oss vuxna, vi agerar inte heller alltid rationellt.

TT