Inrikes

Fosfater förbjuds i maskindiskmedel

INRIKES

Stockholm. Fosfater kommer att förbjudas i maskindiskmedel i Sverige om drygt två år.

Beslutet, som beräknas minska fosforutsläppen med 20 ton per år, ingår i den havspolitiska proposition som regeringen lägger fram inom kort.

– Nu går vi längst av alla länder inom EU. Förhoppningen är att vi ska dra med oss de övriga länderna, säger miljöminister Andreas Carlgren.

De flesta av dagens maskindiskmedel innehåller en hög andel fosfater, i genomsnitt cirka 25 procent, varav en fjärdedel, eller totalt runt 6,5 procent, är fosfor.

Fosforutsläppen, tillsammans med utsläppen av kväve, är den främsta orsaken till övergödningen av Östersjön och våra insjöar och vattendrag.

Att förbudet inte införs förrän om drygt två år, den 1 juli 2011, beror på att regeringen vill ge tillverkarna tillräckligt med tid för anpassning av produktionen.

Små mängder tillåts

Det bör påpekas att diskmedlen inte blir hundraprocentigt fosforfria då heller. Det blir tillåtet, av "tekniska skäl" som Carlgren uttrycker det, med en fosforhalt på 0,5 procent även i fortsättningen.

– Men detta är mycket små mängder. I praktiken blir det ett totalförbud, säger Carlgren.

Tidigare har regeringen fattat beslut om fosfatförbud i vanliga tvättmedel, vilket beräknas minska fosforutsläppen med 30 ton per år.

Enligt forskarstudier skulle utsläppen i Östersjön minska med en femtedel om alla Östersjöstater förbjöd fosfater i både tvättmedel och maskindiskmedel.

Hoppas på Polen

De andra staterna har enats om ett förbud i vanliga tvättmedel, men än så länge är det bara Tyskland som infört ett sådant.

– Men vi verkar vara på väg att övertala Polen nu, också när det gäller maskindiskmedel, vilket skulle ge stora miljövinster. Ryssland kan bli svårare att övertyga men vi för kontinuerliga diskussioner, säger Carlgren.

Utanför Östersjöområdet är det bara Italien av EU-länderna som reglerat fosfathalterna i maskindiskmedel. Även Frankrike är på gång med liknande lagstiftning.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes