Inrikes

Storsatsning för säkrare jordbruk

INRIKES

Stockholm. Varje år omkommer omkring 14 personer i olyckor i jord- och skogsbruket. Dessutom skadas hundratals.

Nu inleds en storsatsning som ska göra jordbruket säkrare.

Den 19 oktober 1998 förändrades livet för Göran Andersson, 58 år, som driver ett jordbruk utanför Linköping. Den dagen kände han sig helt slut eftersom han jobbat mycket under året.

– Jag gick i tankar inför en stor investering jag skulle göra. Samtidigt höll vi på att rengöra skördetröskan för att ställa in den, berättar Göran Andersson för TT.

Då upptäckte han att det var spannmål kvar i tanken till skördetröskan som var i gång.

– Utan att tänka mig för hoppade jag över i tanken och fastnade med en arbetsoverall i en skruv.

Det vänstra benet drogs in i skördetröskan och blev så svårt skadat att det amputerades.

Göran Andersson arbetar fortfarande som jordbrukare, men fick ställa in en satsning på mjölkkor.

I år har flera myndigheter och organisationer inlett en stor satsning för att göra de svenska jordbruken till säkrare arbetsplatser. Målet är att antalet olyckor ska halveras till 2013.

Bland annat står Arbetsmiljöverket och Lantbrukarnas riksförbund bakom projektet som döpts till Säkert Bondförnuft.

Mer än hundra handledare ska utbildas för att kunna informera lantbrukare om riskerna på gårdarna. De första utbildades i Skåne i veckan som gick.

– De största farorna på gårdarna ligger i hantering av maskiner, hantering av djur, arbetet i skogen och vedhanteringen. Där sker de allvarligaste incidenterna, säger Anders Danielson, projektledare för Säkert Bondförnuft.

Danielson säger att mycket handlar om att ändra attityder och beteenden hos lantbrukare för att få tillstånd en förändring.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes