Inrikes

Nya myndigheter med större ansvar

INRIKES

Stockholm. Med helhetsansvar som riktmärke föreslås Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Statens veterinärmedicinska anstalt ersättas av tre helt nya myndigheter.

Statlige utredaren Gerhard Larsson anser att ett och samma område i dag delas upp mellan olika statliga instanser på ett olyckligt sätt. Till exempel är livsmedelskedjan splittrad mellan Jordbruksverket och Livsmedelsverket och ansvaret för havet är delat på en rad instanser.

Med den nyordning Larsson föreslår får de nya myndigheterna ett totalansvar för var sitt område.

– Det är tid att samla ansvaret från jord till bord hos en myndighet, anser Larsson som presenterar förslaget på Dagens Nyheters debattsida. Han vill lägga livsmedel, foder och animaliska biprodukter, djurhälsa, djurskydd och växtskydd under samma hatt, en ny livsmedelssäkerhetsmyndighet.

Ansvaret för havet är i dag splittrat på en mängd händer, vilket göra att havsfrågor ibland faller mellan stolarna. Eftersom fiskens överlevnad är beroende av havets ekosystem vill Larsson se en ny myndighet som nationellt samordnar förvaltningen av havet som resurs. Det naturliga forumet är ett omvandlat Fiskeriverk.

Landsbygdspolitiken bör få ett eget verk som tar hand om jordbruket och utvecklingen på landsbygden, anser utredaren.

Enligt betänkandet blir statens kostnader mindre med det nya systemet trots att livsmedelssäkerhet, havsförvaltning och landsbygdsutveckling förstärks.

Gerhard Larsson lämnar sitt betänkande till regeringen på torsdagen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes