Inrikes

Wallström: Inget ovanligt eller fel

INRIKES

Försvar. Att kabinettssekreteraren diskuterar hur svenskt militärflyg övar med Rysslands ambassadör är varken ovanligt eller inkorrekt, anser utrikesminister Margot Wallström.

Förra veckan kom ambassadör Viktor Tatarintsev till UD för ett möte med kabinettssekreterare Annika Söder. Enligt en pm samtalade de om en övning över Östersjön i vår dit USA bjudit in Sverige och Finland.

– Att ambassadören fick svar på sina är frågor är mycket vanligt. Så går det till i alla diplomatiska förhållanden, säger Margot Wallström.

TT: Är det normalt att Sverige svarar när Ryssland frågar om vad svenska flygplan ska göra i övningar?

– De ställde en fråga och det var offentliga uppgifter. Ambassadörer kommer upp och frågar, särskilt om övningar om de kan det. Det är inget ovanligt på något sätt, svarar hon.

Svarade inte på allt

TT: Hur löd frågan från ambassadören, Annika Söder?

– Han frågade om övningen och hur den skulle utföras, om det skulle vara landning på estniskt territorium och om det varit kontakter mellan Sverige och Finland.

– Vi hade också ett samtal där han redovisade läget i Ukraina och där var jag väldigt uppfordrande när det gäller Rysslands efterlevnad av grundläggande principer.

TT: Ställde han också frågor som du inte svarade på av lämplighetsskäl?

– Ja.

TT: Om den här övningen?

– Jag tror inte att jag ska berätta mer om alla detaljer i alla samtal, men det ställs ofta frågor som jag inte kan svara på av sekretesskäl. säger Annika Söder.

Kräver mer tydlighet

Moderatledaren Anna Kinberg Batra tycker att regeringen måste vara mer tydlig - inte minst mot Ryssland.

TT: Hur tycker du att Annika Söder borde ha reagerat när hon fick frågor av den ryske ambassadören?

– Jag tycker att det är viktigt att det inte finns några frågetecken alls att det är Sverige som bestämmer hur och med vem vi övar.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes