Brister i stöd till elever

Stockholm. Elever med neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel adhd får inte den hjälp de har rätt till, uppger radioprogrammen Kaliber och Skolministeriet. I skollagen som trädde i kraft för drygt ett år sedan förtydligades att alla elever med eller utan diagnos har rätt att få det stöd de behöver för att klara skolan. Av 133 skolpsykologer vittnar 74 om att det finns elever med neuropsykiatriska diagnoser i deras skolor som inte får tillräckligt med stöd.

TT