Psykiater tog patient till medium

INRIKES

Stockholm. En specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri tog en flicka med ett bakomliggande trauma till ett medium för att flickan skulle få kontakt med en död anhörig.

Planen var att behandla flickans trauma med hjälp av psykoterapi, men så blev inte fallet, skriver barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Örebro läns landsting som nu anmäler läkaren till Socialstyrelsen. I stället etablerade läkaren kontakt med ett medium och följde med flickan dit. Läkaren uppmanade dock flickan och hennes familj att kontakten skulle hemlighållas för övrig personal på den slutenvårdsavdelning där flickan vårdades.

Kliniken skriver att detta var bara ett exempel av flera på läkarens "gränslösa agerande" under det senaste året, men detta var första gången som en patient blev inblandad.

TT