Havsisen har krympt förut

Stockholm. Oron växer för att havsisen i Arktis ska försvinna helt i framtiden.

Men i så fall är det inget nytt som händer. Isen har krympt dramatiskt tidigare, för att sedan återvända. För 6 000 år sedan var den mycket mindre än i dag.

Det framgår av en ny studie av forskare från flera länder, inklusive Sverige. Studien, som publiceras i Science, bygger på undersökningar av isens utbredning på norra Grönland de senaste 10 000 åren.

Forskarna har analyserat och åldersbestämt mängden av drivved som ansamlats i området under hela tidsperioden. Det kan låta säreget men nästan all drivved i Arktis är infrusen i havsis och transporteras runt polarhavet av isarna innan den lossnar. Mängden drivved visar därför hur mycket is det var på platsen när veden ansamlades.

En annan pusselbit utgörs av gamla strandformationer som visar när vågor brutit mot kusten, vilket i så fall indikerar att havet var isfritt vid den tidpunkten.

Analysen avslöjar att havsisens utbredning ständigt fluktuerat. För 8 500 år sedan minskade den drastiskt och nådde ett absolut minimum. Den var då bara hälften så stor som i dag under sommarhalvåret. Ett dramatiskt bevis för det är att isranden låg 1 000 kilometer längre norrut jämfört med dess nuvarande position.

– Det här är första gången vi har fått ett riktigt mått på hur ismängden varierat, säger en av de deltagande forskarna, Hans Linderson vid Lunds universitet.

Först för 5 500 år sedan bröts utvecklingen. Isen började åter växa och nådde så småningom den utbredning den haft i modern tid.

TT

Publisert: