Inrikes

Onödigt arbete mot knark i skolan

INRIKES

Medicin. Det förebyggande arbete mot alkohol, narkotika och tobak som bedrivs i skolorna är i praktiken meningslöst. Effekten är nästan försumbar, visar en rapport.

Före detta missbrukare som berättar om sina tidigare liv, föräldrainformation, broschyrer, filmer, diskussioner eller föreläsningar.

Skolorna satsar stora resurser både vad gäller tid och pengar för att motarbeta alkohol, narkotika och tobak bland eleverna.

– Insatserna kan se väldigt olika ut. Många är manualbaserade, men det finns också hemsnickrade insatser, säger Agneta Pettersson, projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Liten effekt

Tillsammans med kollegor har hon nu granskat om det finns vetenskapliga bevis för att de program som används fungerar sex månader efter genomförandet. Det vill säga om och i så fall hur effektiva insatserna är.

För de allra flesta program saknas vetenskapligt stöd. Och om sådant finns är effekten liten, mellan en och fem procent - i bästa fall. SBU har nämligen valt att tolka studierna "generösare än vanligt".

– Effekten är antingen väldigt liten eller ingen alls, säger professor Kent Nilsson, ordförande för projektet.

Att effekten är mellan en och fem procent innebär att av 100 elever påverkas mellan en och fem elever så att de har förändrat sitt beteende avseende alkohol, narkotika och/eller tobak sex månader efter insatsen.

– I medicinska sammanhang brukar man räkna 15 procent som en godtagbar effekt, säger Kent Nilsson.

Pep-kvällar

I den senaste budgeten satsade regeringen 259 miljoner kronor på förebyggande åtgärder mot alkohol, narkotika och tobak, varav en stor del läggs i skolan. Till det kommer de pengar som landstingen och kommunerna satsar.

Arbetet i skolorna kan se olika ut. Exempelvis arbetar Umeå kommun i Västerbotten med lokala förebyggande råd. Man anordnar också "pep-kvällar" två gånger per år, då föräldrarna informeras.

TT: Hur vet ni att åtgärderna är effektiva?

– Det vet vi inte riktigt. Så vitt jag vet arbetar vi för tillfället inte efter något speciellt program. Men man har gjort en utvärdering i Norrbotten om elevernas attityder kring droganvändning, säger Kerstin Rörsch, processledare vid kommunens drogförebyggande råd.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes