Inrikes

Färre våldtäkter anmäls

INRIKES

Stockholm. Färre våldtäkter anmäls, visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Under andra kvartalet i år anmäldes 1 396 fall. Det är en minskning med nästan tre procent från kvartalet innan och 19 procent färre jämfört med samma period förra året.

Nedgången av antalet våldtäkter beskrivs av Brå som ett trendbrott. De senaste tio åren har antalet våldtäktsfall ökat kontinuerligt och mer än fördubblats, vilket till viss del förklaras med en skarpare lagstiftning 2005 där en del gärningar som tidigare räknades som sexuellt utnyttjande nu i stället rubriceras som våldtäkt.

Anton Färnström, statistiker på Brå, säger att nedgången egentligen inte behöver betyda att färre våldtäkter begicks under perioden. Det kan också vara en förändring i hur benägna de brottsutsatta är att anmäla.

– Vad gäller just våldtäkter så måste man komma ihåg att det finns ett väldigt stort mörkertal, man ska inte göra tolkningar av brottsutvecklingen utifrån anmälningsstatistiken.

Det totala antalet anmälda brott har ökat under andra kvartalet jämfört med första kvartalet, men är ändå två procent färre än under samma period förra året.

Under första halvåret i år var antalet anmälda brott 680 000, vilket är en procent mer än samma period förra året. Brott mot person, narkotikabrott och bedrägeribrott är några kategorier som ökat, medan trafikbrott och skadegörelse gått ned.

Antalet fall av misshandel som anmäldes har minskat något. Ett undantag är misshandelsfall av barn under sex år som ökade med 15 procent till 1 610 anmälda brott jämfört med första halvåret förra året, enligt Brå.

Anmälningarna av dataintrång fortsätter att öka kraftigt. Under första halvåret i år anmäldes 2 920 brott, vilket är nästan dubbelt så många som under samma period förra året. Ökningen har pågått länge. Första halvåret 2002 anmäldes till exempel bara 195 fall.

– En tänkbar förklaring är att vi använder oss av internet i större utsträckning, säger Anton Färnström.

Brottet kan vara att använda en annan persons epost- eller Facebookkonto som man inte har tillåtelse till.

– Något som också ingår i dataintrång är när tjänstemän går in i ett ärende som de inte har med att göra. Det kan vara till exempel polis eller vårdpersonal.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes