Konkursgruva kan få nytt liv

Forskning. Den nedlagda järnmalmsgruvan i Kaunisvaara i Pajala kommun kanske kan få nytt liv. Planer finns på att göra om det öde dagbrottet till en forskningsgruva.

Kommunen och Luleå tekniska universitet (LTU) kommer att göra en förstudie för att se om idén kan förverkligas.

I så fall skulle det i första hand handla om att testa ny teknik på platsen. Eftersom Kaunisvaara är ett dagbrott blir det tester i ett mycket hårt vinterklimat.

– Vi vill också att industrin går in i projektet. Det gäller alla företag som har intressen i gruvnäringen, inte bara gruvbolagen, utan även företag som tillverkar gruvfordon och annan utrustning, exempelvis Volvo, ABB, Atlas Copco och Sandvik, säger Pär Weihed, professor i malmgeologi vid LTU.

Fördel med nedlagd gruva

Han påpekar att det i det här sammanhanget är en fördel att gruvan är nedlagd. Det skulle gå att göra liknande tester vid koppargruvan i Aitik utanför Gällivare - som också är ett dagbrott - men eftersom den gruvan är aktiv skulle testerna kunna störa produktionen.

Järnmalmsgruvan i Kaunisvaara öppnades 2012 av företaget Northland Resources. Då hade världsmarknadspriset på järnmalm nyligen nått en topp på 180 dollar per ton, efter stark efterfrågan i Kina.

Starka prissvängningar

Strax därefter rasade dock priset och redan 2014 gick Northland Resources, svårt skuldtyngt, i konkurs. Cirka 300 personer miste jobbet när gruvan lades ned.

– Det blev överproduktion av järnmalm ute i världen, säger Weihed.

När priset var som lägst 2015 låg det på knappt 40 dollar per ton. Mängder av gruvor världen över tvingades att stänga.

– Men nu är faktiskt priserna på väg upp igen. Och dollarkursen fortsätter att stiga. Vi är på gränsen till att gruvan i Kaunisvaara skulle kunna bli lönsam igen, säger Weihed.

TT

Publisert: