Akut blodbrist inför jul

INRIKES

Hälsa. Det råder brist på landets blodcentraler inför julhelgen. Friska vuxna som har möjlighet att ge blod uppmanas att söka sig till en blodcentral.

– Inför storhelger är det vanligt att blodgivarna reser bort och kanske glömmer att ge innan de åker. Sedan går ju magsjuka, kräksjuka och influensa, vilket gör att många givare är sjuka just nu, säger Ingrid Engström på blodcentralen i Stockholm, där sjukvården drar 100 liter blod per dygn.

Minst elva av landets 21 län har akut brist på åtminstone en blodgrupp. För fem län saknas uppgift. Vilken blodgrupp som saknas varierar men A+, den vanligaste blodgruppen i Sverige, är en bristvara i fem av länen.

Det är framför allt blodgivarnas frånvaro under ledigheten, och inte förlupna nyårsraketer och julfylleslagsmål, som gör att det blir extra viktigt med blod kring jul. Blod behövs också i den ordinarie planerade vården.

– Många tror att det är olyckor och trauma som kräver mest blod, men det är faktiskt cancervården, säger Ingrid Engström.

TT