Lättare för afghaner få skydd här

INRIKES

Flyktkris. Migrationsverket bedömer att säkerheten i Afghanistan har försämrats.

Det kommer därför att krävas mindre för att asylsökande afghaner ska få skydd i Sverige.

Migrationsverket har tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande för Afghanistan. I det görs bedömningen att alla landets 34 provinser berörs av konflikter. I bara tre av provinserna råder det andra "svåra motsättningar".

– I princip alla provinser i landet så råder det väpnad konflikt, säger rättschefen Fredrik Beijer.

– Det är urskillningslöst våld i nästan alla provinser.

Större försiktighet

Det innebär att Migrationsverket kommer att vara ännu mer försiktigare än tidigare när man gör riskbedömningar i asylärenden.

– Det krävs mindre individuella skäl i en sådan situation, säger Beijer.

Eftersom våldet varierar mellan provinserna och inom provinserna så kommer Migrationsverket ändå att göra individuella bedömningar. I Helmand-provinsen är läget allra svårast.

– Kommer du från Helmand-provinsen så kommer vi att säga att där kan man inte vara, säger Beijer.

Nära hälften får ja

I Migrationsverkets bedömning tar man hänsyn till om personen kan vistas i andra delar av landet än hemprovinsen.

– Vuxna män i arbetsför ålder kan normalt sett klara sig i Kabul, men sedan får man gå in och titta på individen. Det kan finnas handikapp, ålder är en faktor. Ju yngre du är, desto mindre kan man kräva i sådana situationer, säger Beijer.

Under de första tio månaderna i år fick 44 procent av afghanerna bifall på sin asylansökan. Hur mycket den andelen nu kan växa vill Beijer inte spekulera kring:

– Det blir inte så att alla kommer att få stanna, det blir individuella bedömningar, men med ännu större försiktighet än tidigare.

TT