Män ratar kvinnodominerade studier

Forskning. Män förkastar utbildningar som är traditionellt kvinnodominerade.

Samtidigt dominerar kvinnor universitetsvärldens lägre nivåer - men når oftast inte högre än så. Endast en av fyra professorer är kvinnor, visar ny rapport.

Rapporten Kvinnor och män i högskolan, som Svenska Dagbladet har tagit del av, är den första större karläggningen av jämställdhet i högskolan på åtta år.

Läsåret 1978-1979 var andelen män som började studera på sjuksköterskeutbildningen 13 procent. 36 år senare, läsåret 2015-2016, hade andelen ökat till 16 procent.

Enligt Annika Pontén, tillförordnad chef på Universitetskanslersämbetet, har lite gjorts för att intressera män för kvinnodominerade områden.

– Jag tänker mig hela den stora lärarbrist vi står i och framför allt inför. Om vi kunde behålla de kvinnor som vill bli lärare och samtidigt få fler män att söka sig till läraryrket skulle vi kunna åstadkomma mycket, säger hon till SvD.

Hon menar att det faktum att män och kvinnor söker sig till olika områden kan påverka barns syn på yrket.

– Och det gör det ännu svårare att rekrytera jämnt framöver. Det handlar om lika möjligheter för alla.

I rapporten framgår det också att männen dominerar allt mer ju högre upp i den akademiska världen som man kommer. Detta trots att fler kvinnor än män ägnar sig åt eftergymnasiala studier. Förra året var endast 25 procent av alla professorer kvinnor.

– Man kan konstatera att det går framåt, men det går ganska långsamt, säger Pontén.

TT

Publisert: