Övervikt under puberteten ökar strokerisk

INRIKES

Medicin. En kraftig BMI-ökning i samband med puberteten ökar risken för att män ska drabbas av stroke senare i livet, visar forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

"Vår studie visar att BMI-förändring under puberteten utgör en oberoende riskfaktor för stroke. BMI vid åtta års ålder är däremot inte kopplat till någon riskökning", säger Jenny Kindblom, docent vid institutionen för medicin och specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

I studien, som publicerats i tidskriften Neurology, ingår statistik över 37 699 män födda mellan 1945 och 1961. I snitt ökade pojkarnas BMI, det vill säga förhållandet mellan vikt och längd, med knappt sex enheter under puberteten. Men för varje ytterligare två steg på skalan ökade risken att drabbas av stroke senare i livet med 21 procent.

Tidigare forskning har visat att pojkar vars BMI ökar kraftigt under puberteten även löper högre risk att senare drabbas av dödlig hjärt- och kärlsjukdom.

TT