Tillgång till "nattis" beror på bostadsort

INRIKES

Barnomsorg. Omkring tre av tio av landets kommuner erbjuder inte "nattis". Och bland dem som erbjuder barnomsorg på obekväma tider ställs ibland krav på föräldrarna som de kan ha svårt att leva upp till.

Det är Skolinspektionen som efter en granskning konstaterar att tillgången till barnomsorg tidiga morgnar, kvällar, nätter och helger hänger på bostadsort. I en enkät besvarad av 277 av landets 290 kommuner uppgav 87 att de inte har denna service, något som framför allt påverkar ensamstående föräldrar.

Visserligen är kommunerna enligt lag inte skyldiga att erbjuda omsorg på obekväm tid, men de ska "sträva" efter att erbjuda detta. De olika tillämpningarna leder alltså till olika förutsättningar för föräldrar, beroende på var i landet de bor. De större kommunerna har i regel "nattis", medan det är mindre vanligt i glesbygd.

Skolinspektionen pekar också på att de erbjudanden som ges inte alltid anpassas efter föräldrarnas förutsättningar. Det kan exempelvis handla om begränsade öppettider eller krav på regelbundet behov. Det kravet har timanställda och vikarier svårt att leva upp till. Myndigheten skriver i sin rapport också att vissa kommuner inte ställer några utbildningskrav på personalen.

Nära 40 procent av den svenska arbetskraften arbetar obekväma tider, men endast cirka 3 300 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna i "nattis".

TT