SD-Kinnunen överklagar dom till HD

INRIKES

Brott. Sverigedemokraternas riksdagsledamot Martin Kinnunen överklagar hovrättens dom för bokföringsbrott mot honom genom att begära prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Kinnunen hävdar i sin begäran att han inte har varit oaktsam och att hovrätten blandat ihop saker när det gäller transaktioner mellan Sverigedemokraternas bolag Blåsippan och det SD-ägda dotterbolaget Samtid & Framtid där Kinnunen var ende styrelseledamot.

Kinnunen friades från åtalet om skattebrott och bokföringsbrott i tingsrätten men åklagaren överklagade till hovrätten vad gällde bokföringsbrott. Hovrätten dömde Kinnunen för bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter eftersom rätten ansåg att han inte hade tagit sitt ansvar som styrelseledamot, att se till att bokföringen för Samtid & Framtid sköttes under 2013.

TT