Kraftig ökning av rut och rot

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Användningen av rut- och rot-avdragen har ökat markant, visar nya siffror från Skatteverket. Under 2008 var det 92 465 personer som utnyttjade rut-avdragen för hushållsnära tjänster. Mellan 1 juli 2009 och 3 mars i år har 156 516 personer använt avdragen. Räknat på helårsbasis för 2010 motsvarar det 234 774 personer - en ökning med 150 procent jämfört med 2008.

Rot-avdraget användes andra halvåret 2009 av 270 908 personer och av 403 169 under perioden 1 juli 2009 och 3 mars i år. På helårsbasis motsvarar det 604 754 personer.

Enligt finansdepartementets beräkningar ger rut-avdragen 7 000 heltidsjobb på lång sikt. Rot-avdragen beräknas ge 12 000 nya jobb - totalt 19 000 jobb.

Nästan åtta av tio svenskar vill behålla skatterabatten på reparations-, om- och tillbyggnadsarbeten, det så kallade rot-avdraget, enligt en opinionsmätning genomförd av Novus Opinionen på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Enligt undersökningen svarade 77 procent av de 1 007 tillfrågade att de vill ha kvar rot-avdraget, 10 procent ansåg att det skulle avskaffas, medan 13 procent svarade vet ej.

Oppositionen har gett besked om att man tänker avskaffa rut-avdragen och även på sikt rot-avdragen, när konjunkturen förbättras. Vid en presskonferens på fredagen begärde Anders Borg att oppositionen ger besked om när man tänker avskaffa rot-avdragen.

– Enligt samstämmiga beräkningar hamnar vi i ett normalt resursutnyttjande 2013-2014. I så fall vore det logiskt att avskaffa rot-avdraget under nästa mandatperiod, annars faller argumentet att det är konjunkturbaserat, sade Anders Borg.

TT

Publicerad: