Politiskt bråk om a-kassan

INRIKES

Stockholm. Att ta bort begränsningen för deltidsarbetslösa att stämpla upp skulle kosta mellan 2,5 och 3 miljarder kronor, enligt både regeringskansliet och riksdagens utredningstjänst. Siffrorna orsakade uppståndelse i riksdagen i dag. Moderaterna anklagar oppositionen för att försöka hemlighålla dem.

Från april 2008 får deltidsarbetslösa inte stämpla upp till heltid längre än sex månader. Men majoriteten i arbetsmarknadsutskottet har kommit överens om att arbetslösa inte direkt ska behöva söka jobb i hela landet och att deltidsarbetslösa ska få större möjligheter att stämpla upp.

Regeringspartierna ville ta in uppgifter om vad förslagen skulle kosta från regeringskansliet, oppositionen från riksdagens utredningstjänst (RUT). Resultatet blev att underlag togs in från båda. En återgång till de tidigare reglerna skulle kosta cirka tre miljarder kronor, enligt regeringskansliet. RUT, som räknar in att staten får ökade skatteinkomster, landar totalt på en kostnad av 2,5 miljarder kronor.

Att låta arbetslösa bara söka jobb i sitt närområde och i sitt yrke under de första hundra dagarna är det svårare att beräkna kostnaderna för.

Vid arbetsmarknadsutskottets möte på tisdagen sade oppositionen nej till att ta med siffrorna i beslutsunderlaget och till att skicka dem vidare till finansutskottet.

– Det är anmärkningsvärt att oppositionen inte är beredd att stå för sina förslag. Nu handlar det om ekonomisk politik och då går det inte längre att gömma sig. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar, säger utskottets ordförande Tomas Tobé (M).

Han kritiserar oppositionen för att försöka hemlighålla siffrorna. Regeringspartiernas motdrag blev att avge en avvikande mening och där infoga underlaget, så att det blev offentligt.

Men oppositionen anser att underlaget inte är relevant, eftersom det inte finns något gemensamt förslag om att återgå till den gamla 300-dagarsregeln för deltidsarbetslösa. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill det men inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

– Det vi vill är att regeringen ska återkomma med ett system som fungerar bättre än i dag, där deltidsarbetslösa inte ska tvingas säga upp sig för att bli heltidsarbetslösa. Vi vill inte ha en återgång och därför är siffrorna inte relevanta, säger Mehmet Kaplan (MP).

TT