Inrikes

S och MP ställer krav på friskolor

INRIKES

Stockholm. S och MP har enats om en gemensam linje i den så kallade friskolekommittén. Partierna vill inte ha vinstförbud, men tvinga företagen att ha utbildning som "huvudsyfte".

Ett slag i luften, enligt Vänsterpartiet.

– MP och S har inte alltid dragit jämnt i de här frågorna, oftast har det varit tvärtom. Nu har vi tagit ett stort steg. Vi har ansträngt oss, säger Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) tycker att det är bra att S och MP nu preciserar sina ståndpunkter och bedömer att det leder till att kommitténs arbete blir mer konkret. Han hoppas på en bred överenskommelse mellan Alliansen och S och MP.

– Det finns inget av det jag läst och hört i dag som gör att jag tror att det blir omöjligt att hitta en överenskommelse. Sedan finns det delar jag tycker är bra och andra jag tycker mindre om, säger Björklund.

TT: Har regeringspartierna en gemensam linje?

– Självklart. Men ska man hitta en bred enighet så måste man ge och ta från alla håll. Alliansen kommer naturligtvis också att få lyssna på S och MP, säger Björklund.

Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Tomas Tobé kallar S och MP:s utspel för "humoristiskt".

– S talar om splittring i regeringen, men de har inte ens fått med sig Vänsterpartiet i detta som kan kallar ett rödgrönt förslag, säger Tobé.

Han tycker att S och MP borde ha framfört sina synpunkter i kommittén i stället för att hålla en presskonferens om de vill få till stånd en bred överenskommelse.

S-MP-förslaget innebär att friskoleföretagen i bolagsordningen ska skriva in att utbildning ska vara huvudsyftet, ändrade ägandeförhållanden ska anmälas till Skolinspektionen för ny tillståndsprövning och offentlighetsprincipen ska även gälla för friskolor. De två partierna vill också få till en ökad samverkan mellan friskoleföretag och kommuner vid nyetablering av en friskola.

Förslaget kring bolagsordningen har tidigare drivits av MP. Partiet räknar med att det kommer att leda till att överskott återinvesteras i skolan, men att ett visst utrymme för vinstutdelning finns kvar. Varken S eller MP vill helt förbjuda vinstutdelningar. Enligt Baylan behövs även tydligare kvalitetsregler för friskolor.

Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson Rossana Dinamarca tycker att S:s och MP:s förslag är "ett slag i luften" som inte kommer att begränsa vinstuttagen.

– Alla tycker att de ser problem, men ingen vill göra något åt det, säger hon.

V vill att alla företag som driver friskolor ska vara bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Det är en bolagsform som redan finns och som, enligt partiet, lätt skulle kunna krävas för friskoleföretag, dock efter en övergångsperiod. Sådana bolag får dela ut vinst motsvarande högst statslåneräntan plus en procentenhet. V vill också att kommuner ska ha vetorätt vid nyetablering av friskolor.

Varken S eller MP vill ge kommunerna veto när det gäller nyetablering av friskolor. De vill öka kommunernas inflytande genom att få till stånd samverkansavtal med friskoleföretagen. I dag är det Skolinspektionen som har sista ordet.

– Det behövs ett nationellt ansvar för att hålla ihop etableringen av friskolorna, säger Baylan.

Friskolekommittén, där alla partier ingår, ska titta på om det finns samband mellan kvalitetsbrister och vinstuttag i friskolor och i så fall föreslå skärpta regler.

S och MP uppger att de vill få till stånd en bred parlamentarisk överenskommelse för att skapa långsiktiga spelregler för friskolorna. Med sitt gemensamma utspel vill de öka pressen på kommittén att nå resultat och på regeringen att visa korten.

– Vi är oroade över regeringens splittring i frågan. Vi riktar nu en uppmaning till regeringen att se till att det blir något, säger MP:s Mats Pertoft.

Friskolekommittén skulle ha varit klar i november, men har fått förlängd tid fram till första februari.

Pertoft tror att förutsättningarna att nå en bred överenskommelse i kommittén är goda. Baylan bedömer att utbildningsminister Jan Björklund (FP) ligger nära S och MP.

– Björklunds utspel ligger nära det vi säger, men vi måste veta vem som företräder regeringen. Och vi vill veta att regeringen är bunden av kommitténs arbete, säger Baylan, som anser att kommitténs arbete hittills mest varit "seminarieverksamhet".

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes