Faran med fluor ska utredas

Hälsa. Fluor - räddningen för tänderna eller orsak till skelettcancer?

Larmrapporter gör nu att Läkemedelsverket ska utreda hur mycket fluor vi får i oss. Att dricka mycket Ramlösa kan höja halten hos små barn.

Utredningen ska vara klar till årsskiftet och tar avstamp i en studie från amerikanska Harvard i fjol. Den visar att fluorhalter som förekommer i svenskt dricksvatten kan öka risken för skelettcancer hos barn.

Göran Koch, professor i barn- och ungdomstandvård, är tveksam till studien.

– Materialet var svårt att få grepp om, det handlar om så många olika saker, nutrition och andra förhållanden.

Gamla rekommendationer

EU:s regler för fluorid i kosmetiska produkter är från 1980-talet och baseras enbart på tandkrämsanvändning. De senaste åren har marknaden breddats med bland annat sugtabletter och tandskölj. Detta i kombination med olika hälsolarm har fått Läkemedelsverket att agera.

– Vi vill kontrollera vilken dos man hamnar på med olika tandprodukter i kombination med dricksvattnet. Vi vet att ett högt intag av fluor kan ge toxiska effekter, men dessa studier visar att även lägre doser eventuellt kan påverka hälsan. Studierna är dock epidemiologiska, så det är svårt att se det exakta orsakssambandet, säger Tomas Byström, utredare vid Läkemedelsverket.

När det gäller dricksvattnet måste vattenverken se till att fluorhalten understiger 1,5 milligram per liter vatten. På vissa håll i Sverige ligger fluorhalten högre än så på grund av bergarten. Ett exempel är Ramlösas smaksatta mineralvatten som har så hög fluorhalt att tillverkaren måste sätta på en varningstext.

– Barn under sju år bör inte dricka Ramlösa regelbundet, men då och då är helt okej enligt Livsmedelsverket. Ramlösa Original samt de flesta smaksatta bordsvatten innehåller 2.7 milligram fluorid per liter, säger Pernilla Enkler, hållbarhetsansvarig på Carlsberg Sverige.

Benen växte

Att fluor kan vara negativt för hälsan är inget nytt.

– Vid kraftiga fluorintag i Indien så har man sett att benen växte och blev kraftigare. Det såg man på 1960- och 70-talet, säger Göran Koch.

Just nu pågår ett fluorförsök på skolbarn i Färjestaden, Sölvesborg, Alvesta och Halmstad. Malmö högskola håller i forskningsprojektet som pågår i två och syftet är att se om barnens tandhälsa förbättras med fluortillsatt dryck. 150 barn finns just nu i studien.

En del föräldrar och barn har varit tveksamma över att delta.

– Det finns ju definitivt en anti-fluor debatt och den kan ha försämrat rekryteringen av ungdomarna, vilket är väldigt tråkigt, säger Gunnel Svensäter, professor i oral biologi vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

TT

Publisert: