Får inte döpa sitt barn till Allah

INRIKES

Samhälle. Föräldrarna ville döpa sitt barn till Allah. Men det arabiska namnet för gud gick inte hem hos Skatteverket, som avslår ansökan, skriver Kristianstadsbladet.

Föräldraparet i Hässleholm hade ansökt om att det nyfödda barnet skulle heta Allah i andranamn. Men Skatteverket hänvisar i sitt avslag till personnamnlagen och att namnet "kan antas väcka anstöt" och "har en tydlig religiös innebörd som kan leda till obehag för den som bär namnet".

Extra hänsyn måste tas när ett barn är under 18 år och själv inte kan ge sina synpunkter på att byta namn, enligt Skatteverket.

Föräldraparet får nu ansöka om ett nytt namn till barnet.

TT