Allt fler svenskar bor ensamma

Samhälle. Svenskar är ensammast i världen enligt de senaste siffrorna, rapporterar TV4 Nyheterna. Av Sveriges cirka 4,3 miljoner hushåll är fyra av tio, eller 1,7 miljoner, ensamhushåll och antalet bara ökar.

För fyra år sedan registrerades 4 000 nya ensamhushåll, redan året därpå hade de mer än fördubblats till 11 000 och sedan dess har antalet bara fortsatt att öka. 2015 var antalet nya ensamhushåll 32 000, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

– I grunden handlar det om en värdeförskjutning. Vi har i ökad grad blivit mer intresserade av självförverkligande, vilket gör att vi är mindre beredda att kompromissa i ett parförhållande, säger Göran Berfenstam som forskar om ensamhushåll till TV4 Nyheterna.

Den reella ensamheten i Sverige är kanske ändå inte så stor. Bland ensamhushållen finns många så kallade Stockholmsäktenskap, det vill säga att människor lever i förhållanden men är skrivna på olika håll.

TT

Publisert: