Inrikes

Trenden bruten - färre sjukskrivs

INRIKES

Sjukskrivning. Uppgången ser ut att vara bruten - nu vänder sjukskrivningarna nedåt.

– Äntligen! Det är väldigt glädjande, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Men kvinnors höga sjuktal är ett fortsatt orosmoln.

– Vi har sett en stadig uppgång ända sedan 2010, nu är utvecklingen bruten, nu vänder det nedåt och det här visar ju också att regeringens politik verkligen har fungerat, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) till TT om de nya siffrorna.

Den olycksbådande trend med allt fler sjukskrivna, som varit politikernas huvudvärk i många år nu, kan vara bruten. Ny statistik från Försäkringskassan visar att sjukpenningtalet, efter att ha legat på ungefär samma nivå sedan juli 2016, nu vänder nedåt.

Trots att det rör sig om en till synes liten nedgång är Försäkringskassan säker på att utvecklingen vänt.

Skärpta kontroller

– Det vet vi utifrån den erfarenhet vi har. Sjuktalen vänder ner i stort sett i alla län och i nästan alla kommuner. Vi ser också ett något minskat inflöde och också en kortare tid i sjukförsäkringen, och har det börjat vända nedåt brukar det fortsätta nedåt, säger generaldirektör Ann-Marie Begler.

Sjukpenningtalet minskar i 20 av landets 21 län och i 90 procent av alla kommuner, för både män och kvinnor och i alla åldersklasser. Förklaringarna är flera: Försäkringskassan har skärpt sina kontroller av sjukskrivna, arbetsgivarna arbetar bättre med att förebygga och få tillbaka sjukskrivna i arbete och färre blir sjukskrivna från hälso- och sjukvårdens sida.

Sjukpenningtalet ligger nu under banan för att nå regeringens mål om 9,0 dagar år 2020.

– Utvecklingen är mer positiv än vi tidigare beräknat. Det finns goda chanser att nå 9,0, men det behövs ett fortsatt arbete, säger Ann-Marie Begler.

Kvinnor mer sjuka

Ett orosmoln är att kvinnor fortfarande sjukskrivs betydligt mer än män och Annika Strandhäll framhåller att det inte går att luta sig tillbaka.

– Vi är inte nöjda, utan målsättningen är också att se till att vi inte får en backlash på det här. Vi vill ha en låg och stabil sjukfrånvaro över tid, säger hon.

Bland annat behöver individers rätt till rehabilitering stärkas, säger hon.

Sjukpenningtalet har varierat kraftigt över tid. Sedan 2010, då sjukskrivningarna nådde en historiskt låg nivå, har det ökat med 80 procent. Störst har ökningen varit inom psykiatriska diagnoser, som sedan 2014 är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes